De bankiers.

 

Deze heren met hun nooit aflatende hebzucht zijn de grote schuldigen van de huidige crisis;zij beheersen het doen en laten van hele naties en houden met het huidige systeem velen in slavernij;

kijk naar deze link en oordeel zelf:

 

Wat is geld?

Wie creert het?

schulden/rente-eeuwigdurende slavernij

geld najagen

materialisme; we denken dat we zoveel nodig hebben; je komt in de vicieuze cirkel van geld en schuld en volkomen afhankelijkheid

je bent een slaaf!

hele landen worden ''uitgeperst'' voor een kleine elite

wordt bewust van dit verschrikkelijkle systeem en bevrijd je ervan

druk op onderstaande link om je bewust te worden van deze slavernij.....

 

Meer leesvoer: "Geld is een illusie"