Vanuit een theosofische achtergrond en als weerzin tegen het materialisme heb ik me verdiept in het mysterie ATLANTIS, in het bijzonder de andere manier(en) van denken (holistisch) en van het zich bewust zijn van afgesneden te zijn van de oerbron en een soort heimwee naar het paradijs. Dit oerverlangen is tijdens mijn Egypte-reis zo'n 10 jaar geleden geïntensiveerd tijdens een meditatie in de sarcofaag van de grote piramide. Deze diepgaande spirituele ervaring tracht ik sindsdien om te zetten in beelden en schoonheid, waarbij ik probeer te bewerkstelligen dat mensen een schok van herkenning ervaren (opgeslagen als gezamenlijke ervaring in ons onbewuste) als een soort déjà-vu waarbij het verre verleden (toen de goden nog op aarde rondwandelden), middels de intuïtie gekoppeld wordt aan het heden en als een bezinning kan dienen voor diegenen die daarvoor ontvankelijk zijn.

Dit magische woord is voor mij een ingang om te schilderen wat ik nu schilder. Na jarenlange studie van esoterische geschriften en met name de Theosofie, waarin vele verwijzingen naar een spirituele hoogstaande beschaving in voorhistorische tijden + mijn achtergrond de studie Geografie (7 jaar) en de vele reizen naar de uithoeken van deze aarde, dat alles maakt het algemene beeld compleet. Vooral de helderziende Edgar Cayce heeft mede bijgedragen tot de inspiratie.

 

IN 2005 heb ik veel gedaan met thema Maya's, die prachtige steles en tempels hebben achtergelaten in o.a. Guatemala & Honduras-landen die ik 2 jaar geleden heb mogen bezoeken

Malta was ook een interessante plek: de oudste vrijstaande strukturen ter wereld, megalithische tempels en oeroude stenen beeldjes (fat wives).